> ³ > > >
.
.

| -

(): < 1424 (1), > 1500 (2), > 1677 (
:
55 38'1.68"N, 27 2'59.54"E
Witam
Proszę o poprawienie nazwiska mojego wujka na Państwa stronie.
Prawidłowe nazwisko PREKURAT STEFAN
Brasław () parafia p.w. Narodzenia NMP

1388-1849 - Diecezja wileńska
Pocz. XV w. - fundacja parafii na Górze Zamkowej przez Wojciecha Manwida (zm. 1422 r.)
1424 przebudowa świątyni.
Ok. 1490 zniszczenie świątyni przez pożar, i odbudowa
1500 potwierdzenie przez księcia Aleksandra Jagiellończyka przywilejów nadanych brasławskiemu kościołowi parafialnemu p.w. NMP
1653 - podymne z dochodów parafii płacono od 56 domów (84 złp.)
1661 spalenie miasteczka i kościoła przez wojska moskiewskie.
1669 parafia w dekanacie Brasławskim (synod Sapiehy)
1673 podymne z dochodów zubożałej parafii płacono tylko od 4 domów.
1676 w czasie wizytacji bp. M. Słuckiego kościół nie był w pełności odbudowany.
1677 po zniszczeniach wojennych odbudowano świątynię.
1744 parafia dekanalna w diecezji wileńskiej, posiadała filie w Belmontach i Opsie. Na terenie parafii istniały miejscowości (kaplice?): Arcimowicze, Szarkiszki, Pelikany, Mielunce, Woyniuny, Obolikszty, Szałnokundzie, Dworzyszcze, Szauliszki, Macieliszki, Juciszki, Podruksze.
1777 przy kościele istnieje parafialna szkoła.
1781 parafia w dekanacie Brasławskim diecezji wileńskiej, liczy 2640 kat.
1790 ks. Piotr TOCZYŁOWSKI (p) , 1790 - ks. Witkiewicz (c), 1790 - ks. Marcel Wróblewski kapelan dworu Pohoszcza.
1794 (11.05) po podpaleniu miasta przez Rosjan doszło do spalenia kościoła, nabożeństwa przeniesiono do unickiej cerkwi, a później przystosowano do tego osobny drewniany budynek.
1798 parafia liczy 11135 katolików, istnieją na jej terenie filialne kościoły w Opsie, Belmontach, Plusach oraz kaplica w Pochoszczy.
1818-1834 ks. Ignacy NOWICKI (p)
1824-1826 - budowa nowej świątyni, na placu po dawnym zamku.
1835-1836 ks. Piotr DOWGIŁŁOWICZ (c)

1849-1924 - Diecezja żmudzka
1849-1868 ks. Piotr DOWGIŁŁOWICZ (p)
1849 dołączenie parafii do żmudzkiej diecezji.
1863 ks. Rajuniec (skazany na zesłanie z pomoc powstaniu).
1867-1868 - ks. Jerzy Zubrzycki (w).
1869-1880 ks. Józef NONIEWICZ (p), 1877-1880 ks. Dominik Biełłowicz (w).
1876 budowa nowej plebani, parafie wizytuje bp. A. Biereśniewicz.
1878 - w tym czasie parafia liczy 14717 kat.
1880 parafia w dekanacie nowo-aleksandrowskim, diecezja żmudzkiej, liczy 14738 kat.; filie: Belmonty, Opsa, Plusy; kaplice: Belmonty, Łogoszcza.
1893 - wizytacja bp. M. Paliunek,
1894 ks. Piotr DAWGIŁOWICZ (p, dz.); początek przebudowy świątyni.
1897 ks. Franciszek BIRUTOWICZ (p), zakończenie powiększania obecnego kamiennego kościoła.
1906 (06) konsekracja kościoła przez bp. Kacper Cyrtaut, sufragan żmudzki.
1915 wizytacja bp. F. Korwicz
1920-1924 w składzie brasławskiego generalnego dekanatu żmudzkiej diecezji

1925-1989 - Archidiecezja wileńska
1925 w diecezji wileńskiej, zakupiono nowe dzwony do świątyni.
1927 wizytacja abp. R. Jałbrzykowskiego.
1928 parafia liczy 6917 katolików (mieszkających w ponad stu miejscowościach).
1930 elektryfikacja kościoła
1931-1932 ks. Hieronim Olszewski (w), 1932-1934 ks. Piotr Wojno-Orański (w),
1933-1942 ks. Mieczysław AKREJĆ (p); pomagali w pracy: 1936-1938 ks. Aleksander Hanusewicz (w), 1936-1938 ks. Jan Wysocki (w), 1938 ks. Antoni Szubzda (kat.).
1938 - parafia liczyła 5846 kat., obsługiwano kaplice Orzechowo i tworzono parafie Urbany.
1939 - parafia liczy powyżej 7000 kat.
1942 - Niemcy zamordowali proboszcza ks. M. Akrejć
1949 (11.10) zamknięcie kościoła, z przeznaczeniem na magazyn zboża
1952 (24.10) zwrot kościoła wiernym
1945 - o. Franciszek Świątek SJ,
1955-1958 ks. Antoni SZUBZDA (p)
1959-1967 - ks. Jan ZAWISTOWSKI (p)
1967-1986 ks. Czesław WILCZYŃSKI (p), 1981 początek remontu kościoła
1986-1988 ks. Henryk OKOŁOTOWICZ (p)

1989-1999 Diecezja mińska i Archidiecezja mińsko-mohylewska
1988-1993 - ks. Franciszek KISIEL (p)
1991 wizytacja abp. K. Świątka.
1994-1997 - Ks. Stefan PROKURAT SDS (p), 1996-1997 - ks. Leszek Witwicki SDS (w)
1994 misje parafialne
1997-1999 ks. Leszek WITWICKI SDS (p, dz.)

1999-2008 w diecezji witebskiej.
1999-2008 ks. Leszek WITWICKI SDS (p, dz.),
2000 ustanowienie Sanktuarium Matki Bożej Królowej Jezior
2004 - ks. Tadeusz Kochanowicze SDS (w), 2005 - ks. Andrzej Kaliciak SDS (w).
2004 - parafia obejmuje obszarem swoim miejscowości: Brasław, Nadbrzeże, Bużany, Jemilianiszki, Zajeleńce, Majszuli, Dypki, Wiaski, Ratkuny, Rozewo, Subociszki, Gierczany, Bratnia Góra, Kiszkieliszki, Wieze, Uszeniszki, Wielikiance, Kruki, Zybki, Żwirbli, Bielany, Miekiany, Marianpole, Krasnosielce, Puzyry, Kalenkiszki, Jelno, Zaraczcze, Usiany, Zazony, Strusto, Murarze, Antonowce, Plebance, Pietuszki, Litowszczyzna, Szawury, Rubiez, Żwiryni, Łapki.
2006 (09.04) nawiedzenie Sanktuarium przez nuncjusza abp. M. Widović
No picture of the jewish cemetery? I accidentally erased mine after visiting in 4/2005. I have all my pictures of the RC and Ortho cemeteries in Braslaw, Mayshooli, Opsa and Widze-Lab. I remember it was well kept.

*
*
*
*