> obwód miński > rejon nieświeski > miasto Nieśwież > Cmentarz stary katolicki
Nieśwież. Cmentarz stary katolicki
Nieśwież. Cmentarz stary katolicki

Nieśwież - Cmentarz stary katolicki - zdjęcia

Albumy zdjęć

Zdjęcia dodał(a) Mariusz Proskień

 - Cmentarz stary katolicki.

Foto © Mariusz Proskień

 - Cmentarz stary katolicki.

Foto © Mariusz Proskień

 - Cmentarz stary katolicki.

Foto © Mariusz Proskień

 - Cmentarz stary katolicki.

Foto © Mariusz Proskień

 - Cmentarz stary katolicki.

Foto © Mariusz Proskień

 - Cmentarz stary katolicki.

Foto © Mariusz Proskień

 - Cmentarz stary katolicki.

Foto © Mariusz Proskień

 - Cmentarz stary katolicki.

Foto © Mariusz Proskień

 - Cmentarz stary katolicki.

Foto © Mariusz Proskień

 - Cmentarz stary katolicki.

Foto © Mariusz Proskień

 - Cmentarz stary katolicki.

Foto © Mariusz Proskień

 - Cmentarz stary katolicki.

Foto © Mariusz Proskień

 - Cmentarz stary katolicki.

Foto © Mariusz Proskień

 - Cmentarz stary katolicki.

Foto © Mariusz Proskień

 - Cmentarz stary katolicki.

Foto © Mariusz Proskień

 - Cmentarz stary katolicki.

Foto © Mariusz Proskień

 - Cmentarz stary katolicki.

Foto © Mariusz Proskień

 - Cmentarz stary katolicki.

Foto © Mariusz Proskień

 - Cmentarz stary katolicki.

Foto © Mariusz Proskień

 - Cmentarz stary katolicki.

Foto © Mariusz Proskień

 - Cmentarz stary katolicki.

Foto © Mariusz Proskień

 - Cmentarz stary katolicki.

Foto © Mariusz Proskień

 - Cmentarz stary katolicki.

Foto © Mariusz Proskień

 - Cmentarz stary katolicki.

Foto © Mariusz Proskień

 - Cmentarz stary katolicki.

Foto © Mariusz Proskień

 - Cmentarz stary katolicki.

Foto © Mariusz Proskień

 - Cmentarz stary katolicki.

Foto © Mariusz Proskień

 - Cmentarz stary katolicki.

Foto © Mariusz Proskień

 - Cmentarz stary katolicki.

Foto © Mariusz Proskień

 - Cmentarz stary katolicki.

Foto © Mariusz Proskień

 - Cmentarz stary katolicki.

Foto © Mariusz Proskień

 - Cmentarz stary katolicki.

Foto © Mariusz Proskień

 - Cmentarz stary katolicki.

Foto © Mariusz Proskień

 - Cmentarz stary katolicki.

Foto © Mariusz Proskień

 - Cmentarz stary katolicki.

Foto © Mariusz Proskień

 - Cmentarz stary katolicki. Pomnik na grobie powstańców, z którego skuto napis: „Zamordowani przez bolszewików” W marcu 1919 r. w Nieświeżu wybuchło powstanie pod dowództwem nauczyciela Mieczysława Wołnistego. Po stoczonych nierównych walkach miasto zajęli bolszewicy. Pięciu powstańców zostało rozstrzelanych. Dn. 05.08.1919 r. Nieśwież zajęły oddziały Wojska Polskiego.

Pomnik na grobie powstańców, z którego skuto napis: „Zamordowani przez bolszewików” W marcu 1919 r. w Nieświeżu wybuchło powstanie pod dowództwem nauczyciela Mieczysława Wołnistego. Po stoczonych nierównych walkach miasto zajęli bolszewicy. Pięciu powstańców zostało rozstrzelanych. Dn. 05.08.1919 r. Nieśwież zajęły oddziały Wojska Polskiego.Foto © Mariusz Proskień

 - Cmentarz stary katolicki. Pomnik na grobie powstańców, z którego skuto napis: „Zamordowani przez bolszewików”<br> W marcu 1919 r. w Nieświeżu wybuchło powstanie pod dowództwem nauczyciela Mieczysława Wołnistego. Po stoczonych nierównych walkach miasto zajęli bolszewicy. Pięciu powstańców zostało rozstrzelanych. Dn. 05.08.1919 r. Nieśwież zajęły oddziały Wojska Polskiego.

Pomnik na grobie powstańców, z którego skuto napis: „Zamordowani przez bolszewików”
W marcu 1919 r. w Nieświeżu wybuchło powstanie pod dowództwem nauczyciela Mieczysława Wołnistego. Po stoczonych nierównych walkach miasto zajęli bolszewicy. Pięciu powstańców zostało rozstrzelanych. Dn. 05.08.1919 r. Nieśwież zajęły oddziały Wojska Polskiego.Foto © Mariusz Proskień

 - Cmentarz stary katolicki. Iwanowski Stanisław, rozstrzelany 24.03.1919<br> Januszkiewicz Józef, rozstrzelany 24.03.1919<br> Kolenda Polikarp, rozstrzelany 24.03.1919<br> Szydłowski Konstanty, rozstrzelany 24.03.1919<br> Wołnisty Mieczysław, rozstrzelany 24.03.1919<br>

Iwanowski Stanisław, rozstrzelany 24.03.1919
Januszkiewicz Józef, rozstrzelany 24.03.1919
Kolenda Polikarp, rozstrzelany 24.03.1919
Szydłowski Konstanty, rozstrzelany 24.03.1919
Wołnisty Mieczysław, rozstrzelany 24.03.1919
Foto © Mariusz Proskień

 - Cmentarz stary katolicki. Pomnik na grobie powstańców.

Pomnik na grobie powstańców.Foto © Mariusz Proskień

 - Cmentarz stary katolicki. Pomnik na grobie powstańców.

Pomnik na grobie powstańców.Foto © Mariusz Proskień

 - Cmentarz stary katolicki.

Foto © Mariusz Proskień

 - Cmentarz stary katolicki.

Foto © Mariusz Proskień

 - Cmentarz stary katolicki.

Foto © Mariusz Proskień

 - Cmentarz stary katolicki.

Foto © Mariusz Proskień

 - Cmentarz stary katolicki.

Foto © Mariusz Proskień

 - Cmentarz stary katolicki.

Foto © Mariusz Proskień

 - Cmentarz stary katolicki.

Foto © Mariusz Proskień

 - Cmentarz stary katolicki.

Foto © Mariusz Proskień

 - Cmentarz stary katolicki.

Foto © Mariusz Proskień

 - Cmentarz stary katolicki.

Foto © Mariusz Proskień

 - Cmentarz stary katolicki.

Foto © Mariusz Proskień

 - Cmentarz stary katolicki.

Foto © Mariusz Proskień

 - Cmentarz stary katolicki.

Foto © Mariusz Proskień