> okręg wileński > gmina rejonowa Wilno
Wilno. Cerkiew Św. Trójcy i klasztor bazylianów

gmina rejonowa Wilno w zdjęciach